חודש: יוני 2015

שבר ביד תאונת תלמידים

רבים מההורים אינם מודעים לכך כי ילדיהם, הלומדים במסגרת החינוך הציבורי מבוטחים בביטוח תאונות אישיות לתלמידים, ביטוח המכסה פציעות שונות אשר נגרמות הן במסגרת שעות הלימודים והן לאחריהן, בין אם הפציעה נגרמה בין כותלי המוסד החינוכי ובין אם התרחשה בבית. חשוב לדעת! ◊ הביטוח מכסה את התלמידים במשך 24 שעות ביממה לאורך כל ימות השנה, כולל […]